‘Van monumentaal tot moderne architectuur: wij meten alle typen gebouwen’

‘Inzicht in de mogelijkheden van een gebouw? Kies voor specificatie op ruimteniveau’

'Van 25 m2 tot de RAI;
iedere vierkante meter telt'

'Park 20/20:
vloeroppervlakte optimalisatie
van ontwerp tot realisatie'

'Ruime ervaring met woningen, winkels, bedrijfs- en kantoorruimten'

'Ons meetrapport:
representatief, inzichtelijk en multi-inzetbaar’

NEN-EN 15221-6

De NEN-EN 15221-6 is een Europese norm opgezet vanuit en uitsluitend voor Facility Management.

Aanvankelijk leek het erop dat deze norm voor de gehele vastgoedwereld zou gaan gelden en in Nederland de NEN 2580 zou gaan vervangen. Omdat dit met name in Nederland tot veel verzet leidde, is de uiteindelijke scope van de norm beperkt tot Facility Management.